โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรม ทางศาสนา "กิจกรรมวันมาฆบูชา"

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จัดกิจกรรม ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ณ วัดธรรมบวร ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ. สกลนคร


ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์, นายรัฐกร คุณบุราณ
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์