การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อ วันที่ 25 ก.พ. 2565

📍ผลการแข่งขัน📍

🏆รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชาย

**ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาคสงฆ์ 8 **

🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง

**ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาคสงฆ์ 8 **

คุณครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูรัฐกร คุณบุราณ และคุณครูพรทิพย์ อักษร

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์