โรงเรียนธรรมบวรเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบผสม

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ประชุมเพื่อวางแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ผลสรุปดังนี้

โรงเรียนธรรมบวรเริ่มการจัดการเรียนการสอนแบบ On site และ Online ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

โดยให้นักเรียนสลับชั้นกันมาเรียน เพื่อรักษาระยะห่างและเป็นไปตามมาตการป้องกันโรคโควิด 19

นักเรียนระดับชั้นม.ต้น

เรียน On site ที่โรงเรียนในวันจันทร์ อังคาร และพุธ และเรียน Online ที่บ้านในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

เรียน On site ที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และเรียน Online ที่บ้านในวันจันทร์ อังคาร และพุธ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image