โรงเรียนธรรมบวรวิทยาร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าดอยน้ำทิพย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา นำโดย
ผู้อำนวยการ นายอังกูร บุญรักษา
และรองผู้อำนวยการทั้ง2ท่าน
นายพูนทวี ผิวบุญเรืองและ
นางหทัย พจนา ร่วมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าดอยน้ำทิพย์ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564