“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอังกูร บุญรักษา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ ณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image