ร่วมทอดกฐิน ณ วัดดอยน้ำ ทิพย์
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2564
เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง