PR 1-2023

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน ครบรอบ41ปี รร.ธรรมบวรวิทยาและงานคืนสู่เหย้า เทา-ชมพู '65

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2565

คุณครูคมสันสมทบทุนสร้างป้อมหน้าโรงเรียน

โรงเรียนธรรมบวรวิทยาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ

กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคีวัดผาเทพนิมิต

โรงเรียนธรรมบวรวิทยาร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดธรรมบวร

ผู้อำนวยการอังกูร บุญรักษา มอบทุนการศึกษา กสศ. ให้แก่นักเรียน

ครูสุชาติ เจริญไชยมอบม้าหินอ่อน 2 มิ.ย. 2565

ประชุมผู้ประกอบการ รถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิดออกเยี่ยมสถานศึกษา 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนธรรมบวรวิทยาเข้าร่วมแสดงในงานภูไทรำลึก 4 - 6 เมษายน 2565

คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันจักรี 2565

ปรับปรุงอาคารเรียนช่วงปิดเทอม 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 7 เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และครูร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2565

ตารางสอบปลายภาค 2/2564

การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ

เข้าค่ายเดินทางไกล  ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ กิจกรรมวันมาฆบูชา คลิก

ค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2564 คลิก