สถิติการร้องเรียนการทุจริต

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565
(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุ.pdf