ประกาศเจตจำนงสุจริต

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนธรรมบวรวิทยา

ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ไทย) 65.pdf
ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อังกฤษ) 65.pdf

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์.pdf